PROVOZNÍ ŘÁD

Vážení hosté, děkujeme, že jste se rozhodli strávit svou dovolenou právě v našem apartmánu. Rádi bychom Vám tímto provozním řádem pomohli zorientovat se lépe při příjezdu a odjezdu a také upozornit na některá pravidla, která chceme, aby byla při ubytování respektována.

 • Ubytovat se je možné od 14:00 hodin, uvolnit pokoj v den odjezdu je nutné do 10:00 hodin.

 • Neprodleně po úhradě pobytu od nás obdržíte unikátní kód pro otevření vstupních dveří i apartmánu.

 • V případě, že zjistíte jakékoliv závady na vybavení, hlaste nám prosím tyto závady neprodleně po svém příjezdu na telefonním čísle +420 606 789 717

 • Prosíme buďte ohleduplní k ostatním hostům, udržujte v apartmánu i celé budově čistotu a pořádek a respektujte noční klid v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin.

 • Prosíme respektujte skutečnost, že veškeré prostory domu jsou nekuřácké. Dovoleno není kouřit v apartmánech, ani ve společných prostorách. V případě porušení tohoto zákazu budeme vymáhat náklady nutné na novou výmalbu, případně nákup nového vybavení ve výši 10.000 Kč

 • Ubytování se psy či jinými domácími mazlíčky není povoleno.

 • Je zakázáno brát do prostoru apartmánu lyžařské či snowboardové vybavení a v létě kola. Pro uložení těchto předmětů slouží uzamykatelná lyžárna a kolárna situovaná ve dvorním traktu.

Ochrana osobních údajů

Vážení hosté, na tomto místě bychom Vám rádi sdělili, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je obchodní společnost Eneka-obchod s.r.o., IČ: 08600929, se sídlem Obřanská 915/101a, Maloměřice, 614 00 Brno (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

Doručovací adresa: Eneka-obchod s.r.o., Občanská 101a, 614 00 Brno
E-mail: info@podsolanem.cz
Telefon: +420 606 789 717

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Co jsou osobní údaje a jaké osobní údaje o Vás správce zpracovává?

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které vás osobně identifikují, nebo na jejichž základě vás lze přímo či nepřímo identifikovat.

Správce zpracovává výhradně ty osobní údaje, které získal v souvislosti s vytvořením Vaší rezervace a které se od Vás správce dozvěděl při Vašem příjezdu a pobytu. Jedná se o identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, identifikační číslo dokladu) a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo příp. doručovací adresa), platební údaje (čísla kreditních/debetních karet, související fakturační údaje) a visuální snímky (data) pořízená kamerovým záznamem (jedná se o data pořízená pomocí kamerového systému umístěného při vstupu do budovy, na zdi směřující na parkoviště před domem a xxx, na které jste byli při vstupu upozorněni informační cedulí). Kamerový systém je instalován pro zajištění bezpečí a ochranu majetku. Data z kamer mohou být rovněž využita pro účely soudního sporu.

Jaký je důvod a účel zpracování?

Správce zpravidla osobní údaje shromažďuje kvůli zákonným požadavkům, za účelem plnění našich povinností (poskytování hotelových služeb pro Vás), pro ochranu Vás a Vašeho majetku (kamerové záznamy), případně pro ochranu našich oprávněných zájmů (například v případě soudního sporu).

Jak dlouho jsou mé údaje uchovávány a jak jsou zabezpečeny?

Bereme zabezpečení vašich osobních údajů vážně, proto Vám zde uvádíme základní naše postupy, jak s těmito údaji zacházíme:

 • fyzické zabezpečení papírových formulářů v trezorech či uzamykatelných skříní společnosti,
 • pro správu IT využíváme software, který splňuje bezpečnost informací;
 • po našich partnerech v oblasti informační systému (software) např. rezervace vašeho ubytování, uchování informací o vašem ubytování či informací o vaši konzumaci v restauraci požadujeme, aby měli splněné všechny požadavky GDPR či ochrany vašich údajů;
 • v případě, že nám sdělíte číslo kreditní karty (např. pro rezervaci ubytování) tak toto číslo se v našem informačním systému uchovává jen po nezbytnou dobu a v případě bezproblémového průběhu dochází k automatického výmazu;
 • pravidelně kontrolujeme naše IT a sledujeme trendy v oblasti zabezpečení

Vaše osobní údaje uchováváme pouze na dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu a po dobu 30dní od rezervace, která nepovede k uskutečnění smluvního vztahu). Po uplynutí této doby správce údaje vymaže.

Jsou moje osobní údaje předávány dalším subjektům?

Vaše osobní údaje dalším subjektům nepředáváme.

Jaká mám práva v souvislosti s ochranou osobních údajů a jak je mohu uplatnit?

V souvislosti s ochranou osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Kdy nabyly tyto zásady účinnosti a jak mohou být měněny?

Tyto zásady nabyly účinnosti dne 30. 11. 2020. Pokud toto prohlášení o ochraně osobních údajů změníme, revidovaná verze s datem změny bude zveřejněna zde.